RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŻŁOBKU

 • 6:30 – 8:30 – przyjmowanie dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,  zabawy integracyjne, zabawy ruchowe;
 • 8:30 – I śniadanie;
 • 9:00 – 10:00 – zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno – plastyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu;
 • 10:15 – II śniadanie;
 • 10:30 – 11:15 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, aktywność pozwalająca na odkrywanie świata, kreatywność, rozwijanie zainteresowań;
 • 11:30 – obiad – pierwsze danie – zupa;
 • 12:00 – 14:00 – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanki, muzyka  relaksacyjna;
 • 14:00 – obiad – drugie danie;
 • 14:30 – 15:15 – zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe,  zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość;
 • 15:15 – podwieczorek;
 • 15:45 – 17:00 – zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,