Każda podróż zaczyna się od małego kroku...

Zapraszamy zatem do Naszego Małego Świata na pierwszy mały krok edukacyjny Państwa dzieci.

W naszym żłóbku prowadzimy jedną grupę wiekowo mieszaną dla dwudziestki dzieci. Grupa wiekowo mieszana jest znakomitą okazją do socjalizacji. Młodsze dzieci bazując na procesie naśladownictwa, podpatrują starsze i wiele się od nich uczą. Proces nauki od dzieci starszych często bywa dużo szybszy, niż tylko przy pomocy opiekunki. Dzieci w grupach mieszanych uczą się akceptacji i znacznie szybciej adaptują się, niż w grupach z podziałem wiekowym. Dzieci starsze natomiast, chętnie przyjmują rolę opiekunów, uczą się empatii, tolerancji i współpracy. W naszej placówce kładziemy duży nacisk na edukację, a że na naukę nigdy nie jest za wcześnie – pięćdziesiąt procent zdolności do uczenia rozwija się bowiem w pierwszych trzech latach życia – staramy się przekazać maluchom jak najwięcej cennych treści edukacyjnych. Wyzwalamy u dzieci twórcze zachowania, a dzięki zagadkom i zabawom słownym rozwijamy w nich umiejętność logicznego myślenia. Bawimy się, uczymy i zaspokajamy naturalną ciekawość świata!

W naszym żłobku odbywają się:

  • zajęcia sensoplastyczne, dzięki którym dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami: wzrokiem, smakiem, dotykiem, węchem i słuchem. Dzieci podczas zajęć eksplorują różne tematy otaczającego je świata,
  • zajęcia plastyczne,  mające na celu rozwijać zdolności manualne dzieci, pobudzać kreatywność i wyobraźnię,
  • zajęcia ruchowe, które kształcą sprawność fizyczną naszych dzieci,
  • zajęcia muzyczne, czyli śpiew i taniec przy ulubionych piosenkach naszych maluszków, a także wspólna gra na instrumentach,
  • zajęcia pozwalające naszym maluszkom poznawać świat i jego tajemnice,
  • zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne,
  • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem chusty Klanza,
  • zajęcia rozwijające prowadzone metodą W.Sherbone
  • codzienne czytanie bajek i wierszyków,
  • przedstawienia teatralne,